Oxford Primary


Faculty

TEACHING STAFF

SL. NO. NAME
1 THIRUVENI. K
2 LAKSHMI. C
3 SHAHANAZ BANU P
4 SRINIVAS BABU M
5 CHITRA SRINIVASAN
6 GOUHAR UNNISA
7 SHILPA RANI M S
8 KUMARI B K
9 POORNIMA VASTRAD
10 SUNITHA R N
11 SHASHIKALA  A P
12 SREE LATHA  T K
13 RADHA  M
14 RAVI KIRAN  B S
15 JAYASREE  D S
16 ANUPAMA PRAKASH
17 HEMA N
18 PRIYA SHETTY
19 AKSHATA

NON TEACHING

SL. NO. NAME
1 SUMITHRA S